Doelstelling

Gemeente Immanuel stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens. 

Deze geestelijke gezondheid komt het meest tot zijn recht, als mensen in hun leven de principes toepassen, die de Bijbel leert. Die laat zien, dat de mens door zonde in de problemen is gekomen, omdat het loon van de zonde de dood is. 

Willen we een oplossing voor onze problemen hebben, dan zal er dus een oplossing moeten zijn voor onze zonden. 

De Bijbel laat zien dat God voor deze oplossing heeft gezorgd. Hij gaf Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, die de straf voor ons betaald heeft door te sterven aan het kruis. 

Door Zijn opstanding uit de dood heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt vergeving van zonden te ontvangen en bovendien door Hem nieuw leven te ontvangen. Hierin ligt niet alleen de oplossing van de geestelijke gezondheid van de mens, maar ook voor de emotionele-, psychische- en lichamelijke noden van de mens. 

Gods doel is de heelheid van de mens naar geest, ziel en lichaam. 

Door de weg te bewandelen die God ons in de Bijbel voor houdt is er door de Here Jezus Christus een totaal nieuw leven mogelijk. 

Daarom willen wij mensen die zwak zijn in geloof, helpen om sterk te worden en mensen die ziek zijn, zowel geestelijk als lichamelijk, bij de troon van God brengen en hen willen wij  bemoedigen en aanmoedigen.

Dit doel tracht de Gemeente te bereiken door: 

(klik op een van de woorden om daar direct heen te gaan)

Schuiven naar boven