Toerusting

Toerusting van mensen vindt plaats door het :

  • houden van samenkomsten
  • houden van onderwijsdiensten tot genezing en heling
  • houden van gebedsdiensten
  • leren God te loven en te prijzen 
  • bijbelstudie voor jongeren en ouderen
  • organiseren van avonden voor christelijke organisaties zoals bijv: Stichting Chris, Open Doors, Christenen voor Israël en dergelijke
  • verlenen van pastorale hulp
  • op uitnodiging spreken en getuigen van de wonderen die God doet
  • verkopen van bijbels en christelijke boeken die u verder kunnen helpen uw geloof op te bouwen.

Deze aktiviteiten worden bekendgemaakt op de site en via de plaatselijke media.

Schuiven naar boven