Gemeente Immanuel

De Gemeente stelt zich ten doel bijdragen te leveren die leiden tot bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens

Samenkomsten

De Samenkomsten worden gehouden in het Zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen.

Elke zondag is de aanvang 10.00 uur.

  • De heer A.F. Schuurman, voorzitter
  • Mevrouw G.H.G. Bes-Feith, secretaresse/penningmeester
  • Mevrouw A.A. Schuurman-Bloos, lid
Schuiven naar boven