Privacy verklaring

Gemeente Immanuël verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de activiteiten van de Gemeente Immanuël door ons gebruikt en worden aan niemand ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u precies van ons mag verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie door degenen die de Gemeente Immanuël bezoeken of haar een goed hart toedragen. 

Verwerking van uw gegevens

De Gemeente Immanuël houdt persoonsgegevens bij van hen die de Gemeente bezoeken, hulp van de Gemeente vragen of deel hebben aan de gebedsgroep.

De Gemeente Immanuël roept de bovenvermelde deelnemers op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Gemeente.

Het werk van de Gemeente wordt gefinancierd door giften en vindt plaats met vrijwilligers. 

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum om elkaar te informeren over verjaardagen, voor gebedsoproepen, om sociale contacten te kunnen onderhouden, een kaartje te kunnen sturen bij bijzondere gelegenheden en om Gemeentelijke informatie door te geven die hen aangaat.

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van vrijwilligheid, danwel met toestemming.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te kunnen geven aan de inning van de verstrekte machtigingsformulieren en vanwege de verantwoording in de financiële administratie. Deze gegevens worden aan niemand verstrekt. 

De Gemeente Immanuël heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verdwijnen. U kunt uw wijzigingen via de telefoon (06-42119343) of de e-mail (info@gemeente-immanuel.nl) doorgeven aan het secretariaat van Gemeente Immanuël.

Voordat wij informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie zijn wij ingevolge de Privacy wetgeving verplicht om een bewijs van identiteit te vragen. Als u die persoonlijke gegevens per brief of e-mail aanvraagt, dient u dit te voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en dit dient u te richten aan het secretariaat van de Gemeente Immanuël.

E-mail 

Wanneer u uw e-mailadres aan de Gemeente Immanuël verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd over de activiteiten van de Gemeente en de gebedsgroep.

Wilt u die berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van de Gemeente Immanuël.

Website

De Gemeente Immanuël gebruikt geen blijvende cookies, alleen een sessie cookie (nodig voor de werking van de website) die na sluiten van uw browser wordt gewist. Eventuele gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Gemeente Immanuël heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen.

Vragen over privacybeleid

De Gemeente Immanuël houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het secretariaat van de Gemeente.

Schuiven naar boven