Samenkomst 20 september

Zondag 20 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wie de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.”

Jesaja 40:31

Dit is een belofte van de Heer, waar wij ons ook in deze coronatijd aan vast mogen houden. Soms worden wij er moe van, maar als wij op de Heer blijven zien, dan zal Hij ons nieuwe kracht geven.

Na het zingen van enkele liederen worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Heer en Heiland Jezus Christus en God de Vader.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nog wat te praten met elkaar.

Als u zich ook moe voelt door de situaties rond het corona virus en u wilt ook nieuwe kracht putten bij Jezus Christus, dan bent u van harte welkom om Zijn kracht te ervaren in onze Gemeente .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel:0172572781 of 0622443393

Onderwijsdienst tot Genezing en Heling 20 september

Zondag 20 september is er om 19.00 uur een Onderwijsdienst tot Genezing en Heling.

“Hij geeft de moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft”

Jesaja 40:29

Jezus geeft ons de kracht die wij nodig hebben in onze situatie. Zie op Hem en roep tot Hem. Hij hoort u.

Wij zingen enkele liederen, waarna de mededelingen doorgegeven worden.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Wij sluiten de avond af met een kopje koffie of thee, voordat een ieder naar huis gaat.

Heeft u een nood of wilt u eens kijken hoe onze dienst gaat? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst 27 september

Zondag 27 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en snel zal tot Zijn tempel komen die Here, Die gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonden, aan Dewelke gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.

Maleachi 3:1

Johannes de Doper zal de weg voor Jezus bereiden, zegt Maleachi en wij weten dat dat gebeurd is. Dat Jezus gekomen is en Johannes Hem gedoopt heeft.

Vanmorgen zingen wij wat liederen, waarna de mededelingen gedaan zullen worden.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Here Jezus, om Hem te eren en te prijzen voor wie Hij is.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

Wilt u eens een dienst meemaken ? U bent van harte welkom, zonder verplichtingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven