Samenkomst Zondag 9 mei

Zondag 9 mei is er om 10.00 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Wentel uw weg op de Here, en uw gedachten zullen bevestigd worden”

Spreuken 16:3

Wij komen samen om ons op de Here Jezus te richten en te luisteren naar het Woord en Hem te aanbidden en eren.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding. Dit is een belangrijk onderdeel van onze diensten.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Als afsluiting van deze dienst drinken wij nog koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt u het a u b wel aangeven aan de voorganger i v m de corona regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Gebedsdienst Maandag 10 mei.

Maandag 10 mei is er om 19.30 uur een Gebedsdienst in het zalencentrum de Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens”

Spreuken 4:23

Bij aanvang van de gebedsdienst zingen wij enkele liederen, waarna een Woord gebracht wordt door Gertrude Bes

Aansluitend is er een korte tijd van lofprijs voor de Heer.

Daarna brengen wij onze gebeden voor Gods troon.

Na afloop van de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar alvorens een ieder weer naar huis gaat.

Wilt u een gebedsdienst bijwonen en misschien ook uw gebeden voor de troon van God brengen met elkaar? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 16 mei

Zondag 16 mei is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”

Mattheüs 26:41

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen om de Here God te verwelkomen in ons midden.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het Woord wordt gebracht door Johan Frijlink.

Na afloop van de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Wilt u het wel aangeven i.v.m de corona regels.

Samenkomst Zondag 23 mei

Zondag 23 mei is erom 10.00 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En van hen, (de discipelen) werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen”

Handelingen 2:3

Vandaag is de Eerste Pinksterdag, waarop de Heilige Geest uitgestort is over de discipelen. Wij vieren dit met elkaar tijdens deze dienst.

Na het zingen van enkele liederen worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God en voor de Here Jezus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee en eten wat Pinksterbrood met elkaar. Het is nog een gezellig samenzijn, waarbij wij ook over het Woord na kunnen praten.

Wilt u graag deze Pinksterdienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt u het wel aangeven bij de voorganger i v m de coronaregels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman . Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 30 mei

Zondag 30 mei is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwkoop

” Houdt sterk aan in het gebed, en waakt hetzelve met dankzegging”

Kolossensen 4:2

Wij komen samen om onze Heer en Heiland in ons midden te ontmoeten. Het is genade van God dat wij dat elke week weer mogen doen.

Wij zingen enkele liederen en nodigen de Here Jezus uit om ons te leiden in de dienst.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Vader in de hemel, waarin wij Hem eren en loven en prijzen voor wie Hij is.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij nog gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u deze dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt u het wel aangeven bij de voorganger zolang de coronaregels nog gelden!

Als u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de voorganger A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven