Samenkomst Zondag 25 September

Zondag 25 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Zie, Ik ben de Here, de God van alle vlees; zou voor Mij enig ding te wonderlijk zijn?

Jeremia 32:27

Wij zingen enkele liederen aan het begin van de dienst.

Aansluitend worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding waarin wij Onze Heer de eer geven die Hem toekomt.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Bijbelstudie Maandag 26 September

Maandag 26 September is er om 19.30 uur een Bijbelstudie bij Wim Slats. Berkenlaan 15 Nieuwkoop.

“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”

Galaten 5:22

Bij aanvang zingen wij enkele liederen.

Daarna gaan wij met elkaar Lucas 11: 33-54 bestuderen. De één heeft dit erin gevonden en de ander dat. Het is altijd zeer inspirerend.Bij aanvang zingen wij enkele liederen.

Tijdens de studie is er koffie of thee in de pauze. Ook na afloop drinken wij nog wat met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een Bijbelstudie bijwonen?

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Samenkomst Zondag 2 Oktober

Zondag 2 oktober is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat Hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelven zullen alle heiden toevloeien”

Jesaja 2:2

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen

Aansluitend worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding om onze God te danken voor wie Hij is en wat Hij doet.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062244339

Samenkomst Zondag 9 Oktober

Zondag 9 oktober is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil”

Mattheüs 5:11

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen wat ons helpt onze aandacht op onze Heer en Heiland Jezus Christus te richten.

Aansluitend worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding om onze God te danken voor wie Hij is en wat Hij doet.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062244339

De Bergrede

Gebedsdienst 10 Oktober

Maandag 10 oktober is er om 19.30 uur een Gebedsdienst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Wentel uw weg op de Here, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”

Psalm 37:5

Wij komen bij elkaar om onze Here te zoeken voor de gebeden die op ons hart liggen.

Na enkele liederen gezongen te hebben, wordt een Woord gebracht door Ada Schuurman.

Aansluitend brengen wij de gebeden van ons hart voor Gods Troon. Wij hebben ook een Gebedskist, waar wij speciale briefjes in doen met onze gebeden erop geschreven voor mensen, voor onszelf, of voor situaties. Die doen we daarin en daar wordt met grote regelmaat voor gebeden. Niemand leest ze, ook de voorganger niet.

Na de dienst drinken wij nog koffie of thee met elkaar.

Schuiven naar boven