Zondag 29 november

Zondag 29 november is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs van het land?”

Handelingen 5:3

Wij mogen weer samenkomen om onze Heer en Heiland te ontmoeten en Hem de eer te geven die Hem toekomt met lofprijs en aanbidding.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om gezellig koffie of thee te drinken en wat na te praten.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt u dit wel aangeven i v m de afstand die wij van elkaar moeten houden? Als uw eigen kerk of Gemeente nog geen dienst kunnen houden bent u bij ons welkom.

Voor meer informatie kunt zich wenden tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062243393

Schuiven naar boven