Samenkomst zondag 7 februari

Zondag 7 februari is er om 19 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen .

“Wacht u, dat gij de Here, uw God, niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen, die Ik u heden gebied”

Deuteronomium 8:11

Na het zingen van enkele liederen vieren wij het avondmaal, zoals wij elke eerste zondag van de maand doen. Wij gedenken de dood van Jezus aan het kruis, maar wij vieren ook Zijn opstanding uit het graf.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding. Wij zingen, wij lezen liederen en wij geven God de eerste onze Woorden.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij nog koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? Wij houden ons aan de regels i v met het coronavirus. Dus als u wilt komen, wilt u het dan doorgeven aan de voorganger de heer A Schuurman. Ook voor meer informatie kunt u hem bellen. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven