Samenkomst zondag 6 december

Zondag 6 december is er om 10 uur een Samenkomst in het Zalencentrum de Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Ik ben het Brood des Levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten”

Johannes 6:35

Wat een zegen dat wij onze diensten kunnen houden en onze Here Jezus kunnen ontmoeten met elkaar. Wij mogen wat liederen zingen om God te eren.

Na dit zingen vieren wij avondmaal met elkaar. Dit doen wij ter nagedachtenis aan de kruisdood van Jezus, maar ook dat Hij weer is opgestaan voor ons, om ons te bevrijden van onze zonden en ongerechtigheden en overtredingen.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding, waarbij ieder zijn of haar hart en mond mag laten spreken om God persoonlijk de eer te geven.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst vinden wij het gezellig om samen nog koffie en thee te drinken.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom. Wilt dit aangeven bij de voorganger i v m het coronavirus, opdat wij onze maatregelen kunnen nemen. Als uw eigen kerk of Gemeente nog geen dienst kunnen houden bent u bij ons van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven