Samenkomst Zondag 5 juni

Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” En er geschiede haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.”

Handelingen 2: 2

Wij zingen enkele liederen om de Here in ons midden te verwelkomen.

Vandaag vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. De trooster die de Here Jezus ons gezonden heeft, toen Hij naar de Vader terugging.

Na het zingen vieren wij het avondmaal met elkaar om te gedenken dat Jezus gekruisigd is, maar ook weer is opgestaan.

Alles heeft Hij voor ons mensen, die Hem willen volgen, gedaan.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er tijd om gezellig na te praten, met wat lekkers en een stukje Pinksterbrood, koffie en thee.

Wilt u eens graag deze Pinksterdag met ons meevieren? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman.

Schuiven naar boven