Samenkomst Zondag 4 September

Zondag 4 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wentel uw weg op de Here, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”

Psalm 37:5

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen. De Here Jezus is bij ons.

Wij vieren het avondmaal met elkaar om te gedenken dat Jezus Christus aan het Kruis gestorven is, maar Hij is ook weer opgestaan.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven