Samenkomst Zondag 29 Mei

Zondag 29 mei is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt”

Efeze 3:20

Wij zingen enkele liederen bij aanvang van de dienst om ons op de Here te kunnen richten.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God. Wij eren Hem met onze woorden en liederen.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Als u eens een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven