Samenkomst Zondag 28 Augustus

Zondag 28 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen”

1 Timótheüs 4:1

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen en nodigen hiermee de Here uit in ons midden.

Dan worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor de Eeuwige Drieëenheid.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven