Samenkomst Zondag 25 September

Zondag 25 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Zie, Ik ben de Here, de God van alle vlees; zou voor Mij enig ding te wonderlijk zijn?

Jeremia 32:27

Wij zingen enkele liederen aan het begin van de dienst.

Aansluitend worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding waarin wij Onze Heer de eer geven die Hem toekomt.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven