Samenkomst Zondag 25 april

Zondag 25 april is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Gij zult u niet buigen voor een andere god; want des Heeren naam is IJveraar! een ijverig God is Hij!”

Exodus 34:14

Bij aanvang van de dienst zingen wij enkele liederen om ons te richten op Jezus, onze Heer.

Na de mededelingen hebben wij een tijd van lofprijs en aanbidding ter ere van onze God, de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Wij eren hen met onze liederen en woorden.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig nog koffie of thee met elkaar.

Wilt u eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven