Samenkomst Zondag 21 Augustus

Zondag 21 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Dit is het Woord des Heren tot Zerubbabel ( en tot iedereen), zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Here deze heerscharen “

Zacharia 4:6b

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen en richten ons op de Here.

Dan worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Paul van der Weiden.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Niet door kracht noch geweld
Schuiven naar boven