Samenkomst Zondag 2 Oktober

Zondag 2 oktober is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat Hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelven zullen alle heiden toevloeien”

Jesaja 2:2

Wij beginnen met het zingen van enkele liederen

Aansluitend worden de mededelingen gedaan.

Daarna is er een tijd van lofprijs en aanbidding om onze God te danken voor wie Hij is en wat Hij doet.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062244339

Schuiven naar boven