Samenkomst Zondag 2 mei

Zondag 2 mei is er om 10.00 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.

Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

Klaagliederen 3:22,23

Wij komen samen om onze Heer en Heiland Jezus Christus met elkaar te ontmoeten. Daarom zingen wij enkele liederen en nodigen Hem uit in ons midden.

Het avondmaal vieren wij elke eerste zondag van de maand. Hierbij vieren wij de dood en de opstanding van Jezus Christus uit het graf. Hij heeft het voor ons gedaan.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader, Hij is onze eer en glorie waard.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Aansluitend drinken wij koffie of thee met elkaar en praten nog gezellig na.

Wilt u eens een dienst bijwonen, u bent van harte welkom. Wij houden ons aan de corona regels. Wilt u a u b aangeven als u komt aan de voorganger.

Voor meer informatie kunt u zich wenden aan de voorganger de heer A Schuurman Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven