Samenkomst Zondag 18 april

Zondag 18 april is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven”

1 Petrus 3:9

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen om onze Heer en Heiland te verwelkomen in ons midden.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God onze Heer en Zijn Zoon Jezus Christus. Wij eren Hen met onze liederen en woorden.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst kunt u altijd vragen om persoonlijk gebed. Daarna gaan wij nog gezellig koffie of thee drinken en praten nog wat na.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven