Samenkomst Zondag 14 maart

Zondag 14 maart is er om 10 uur een Samenkomst is het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Hoewel een zondaar honderd maal kwaad doet, en God hem de dagen verlengt; zo weet ik toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.”

Prediker 8:12

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen, zo kunnen wij ons op Jezus richten en Hem ontmoeten in de dienst.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God en Heer.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0642119343

Schuiven naar boven