Samenkomst Zondag 14 augustus

Zondag 14 augustus is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;”

Lucas 21:25

Bij aanvang van de dienst zingen wij enkele liederen. We mogen weten dat de Heer in ons midden is.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst meemaken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven