Samenkomst zondag 13 december

Zondag 13 november is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

Lucas 6:37

Bereidt u voor om naar de dienst te gaan, in het huis des Heren om de Heer en elkaar weer te ontmoeten.

Na het zingen van enkele liederen, worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor de Vader en de Zoon.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman

Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn met koffie en thee. Er kan dan nog wat na gepraat worden.

Als uw eigen kerk nog geen diensten heeft, bent u bij ons van harte welkom. Geef het a u b wel even door aan de voorganger i v m het coronavirus.

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorganger de heer A Schuurman. tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven