Samenkomst Zondag 11 december

Zondag 11 december is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken”

Spreuken 8:11

Aan het begin van de dienst zingen wij enkele liederen om ons op Jezus te kunnen richten.

Daarna worden de mededelingen gedaan.

Ook is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God. Dit is een belangrijk deel van onze dienst.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062244339

Schuiven naar boven