Samenkomst zondag 1 november

Zondag 1 november is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?”

Mattheüs. 6:27

Wij zijn als mensen geneigd om ons bezorgd te maken over datgene dat kan komen. Zeker in deze coronatijd. Maar laten wij proberen te leren dat het ons niet helpen zal, maar dat wij het in Gods handen mogen leggen.

Wij mogen weer samenkomen om ons op te laten bouwen door Gods Woord. Als wij nog niet mogen zingen, zal een ieder een of twee liederen voorlezen. Ook dat is tot opbouw van ons geloof.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er nog gelegenheid om wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vindt u het prettig om toch eens een dienst bij te kunnen wonen, omdat uw eigen kerk of Gemeente nog geen diensten heeft? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 017257281 of 0622443393

Schuiven naar boven