Samenkomst 31 januari

Zondag 31 januari is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Here! Gij hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken.

Psalm 10:17

De regels van de regering in acht nemende betreffende het coronavirus mogen wij in samenkomen om God te ontmoeten.

Wij zingen enkele liederen of ze worden voorgelezen, waarna de mededelingen gebracht worden. Aansluitend is er een tijd van lofprijs voor de Here, waarbij een ieder zich uit mag spreken naar Hem of het via een lied of bijbelgedeelte mag aangeven.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij nog koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Als u graag een dienst bij wilt wonen bent u van harte welkom, maar wilt u het wel doorgeven aan de voorganger i v m de maatregelen .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven