Samenkomst 20 september

Zondag 20 september is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wie de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.”

Jesaja 40:31

Dit is een belofte van de Heer, waar wij ons ook in deze coronatijd aan vast mogen houden. Soms worden wij er moe van, maar als wij op de Heer blijven zien, dan zal Hij ons nieuwe kracht geven.

Na het zingen van enkele liederen worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Heer en Heiland Jezus Christus en God de Vader.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nog wat te praten met elkaar.

Als u zich ook moe voelt door de situaties rond het corona virus en u wilt ook nieuwe kracht putten bij Jezus Christus, dan bent u van harte welkom om Zijn kracht te ervaren in onze Gemeente .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel:0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven