Onderwijsdienst tot Genezing en Heling 20 september

Zondag 20 september is er om 19.00 uur een Onderwijsdienst tot Genezing en Heling.

“Hij geeft de moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft”

Jesaja 40:29

Jezus geeft ons de kracht die wij nodig hebben in onze situatie. Zie op Hem en roep tot Hem. Hij hoort u.

Wij zingen enkele liederen, waarna de mededelingen doorgegeven worden.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Wij sluiten de avond af met een kopje koffie of thee, voordat een ieder naar huis gaat.

Heeft u een nood of wilt u eens kijken hoe onze dienst gaat? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven