Samenkomst Zondag 24 januari

Zondag 24 januari is er om 10.00 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen

” Duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak”

Psalm 90:4

Wij zingen enkele liederen om ons te richten op Jezus. Het is soms moeilijk de thuissituatie achter ons te laten. Maar het is belangrijk om dit in de kracht van Jezus te kunnen doen.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding. Een ieder die het op het hart heeft, mag een lied zingen of met eigen woorden de Here loven en prijzen en danken voor wie Hij is.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er nog een samenzijn met elkaar en drinken wij koffie en thee en praten nog wat na, voor een ieder die dat wil.

Schuiven naar boven