Bijbelstudie Maandag 30 mei

Maandag 30 mei is er om 19.30 uur een Bijbelstudie in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is”

Lucas 6:47

We beginnen met het zingen van enkele liederen ter ere van onze God en het opdragen van de bijbelstudie aan Hem.

Daarna gaan we met elkaar Lucas 6 bestuderen. Het is goed om te horen wat de ander erin gezien of gelezen heeft. Zo leren wij van elkaar.

Als afsluiting zal een ieder zijn of haar schat bekend maken die hij of zij gevonden heeft in dit gedeelte.

Het is een Woord dat de persoon aangesproken heeft.

Wilt u eens mee doen met een bijbelstudie? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel:0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven