Bijbelstudie Maandag 26 September

Maandag 26 September is er om 19.30 uur een Bijbelstudie bij Wim Slats. Berkenlaan 15 Nieuwkoop.

“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”

Galaten 5:22

Bij aanvang zingen wij enkele liederen.

Daarna gaan wij met elkaar Lucas 11: 33-54 bestuderen. De één heeft dit erin gevonden en de ander dat. Het is altijd zeer inspirerend.Bij aanvang zingen wij enkele liederen.

Tijdens de studie is er koffie of thee in de pauze. Ook na afloop drinken wij nog wat met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u eens een Bijbelstudie bijwonen?

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven