Bijbelstudie maandag 25 januari

Maandag 25 januari is er om 19.30 uur een bijbelstudie in het zalencentrum de Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid IK U, maar voor hen, Die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, en al het Mijne is het uwe en het uwe is het Mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt”

Johannes 17:9,10

Wij beginnen deze Bijbelstudie met het zingen van enkele liederen, zodat wij ons kunnen richten op Jezus.

Wij komen samen om het Woord te bestuderen van Prediker 7. Een ieder heeft dit thuis al bestudeerd, maar het is fijn om te horen wat een ieder uit dit gedeelte gehaald heeft en om dit te delen met elkaar. Ook zoekt iedereen een persoonlijk woord, een schat, in dit gedeelte van Prediker. Iets wat hem of haar erg aangesproken heeft.

Wilt u eens een bijbelstudie meedoen? U bent van harte welkom. Wilt u het i v met het coronavirus dan wel even doorgeven aan de voorganger. Dan kunnen wij rekening houden met de juiste afstand tussen iedereen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven