Bijbelstudie maandag 23 november

Maandag 23 november is er om 19.30 uur een bijbelstudie in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Ik zeide in mijn hart: Nu welaan, ik zal u beproeven door vreugde; derhalve zie ook het goede aan; maar zie, ook dat was ijdelheid”

Prediker 2:1

Vanavond komen wij samen om Prediker 2 met elkaar te onderzoeken. Een ieder heeft dat voor zichzelf al bestudeerd. Maar het is goed om te zien wat een ieder eruitgehaald heeft. Ook zoeken wij een persoonlijke schat in dit gedeelte en delen dit met elkaar.

Heeft u zin om eens een bijbelstudie mee te maken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393.

Schuiven naar boven