Samenkomst Zondag 4 December

Zondag 4 december is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon; en Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen, en zij baden Hem voor haar. En staande boven haar, bestrafte Hij de koorts, en de koorts verliet haar ; en zij van stonde aan opgaande, diende henlieden”

Lucas 4:38,39

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen en het opdragen van de dienst aan de Heer

Daarna vieren wij het avondmaal met elkaar. Dit doen wij elke eerste zondag van de maand, om te gedenken dat Jezus voor ons gestorven is, maar ook weer is opgestaan uit de dood.

Dan worden de mededelingen gedaan.

Aansluitend is er een tijd van lofprijs en aanbidding om onze God te danken voor Wie Hij is voor ons. Hij heeft Zijn Eniggeboren Zoon gegeven voor ons.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst drinken wij gezellig koffie of thee met elkaar en praten nog wat na.

Wilt u ook eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 062244339

Schuiven naar boven