Jaarlijkse gebedsgroepdag 2019

Ieder jaar komen de deelnemers van de gebedsgroep van de Gemeente bij elkaar. De tafels waar de gesprekken plaats vinden en waar gegeten wordt, zijn daarvoor gezellig opgemaakt.

De boekentafel en de zaal zijn daarbij niet vergeten. Zo’n dag beginnen we met elkaar welkom te heten, gebed en we lezen een stukje uit Gods Woord. 

Een tijd om de Heer te loven en te prijzen met heerlijke liederen behoort er altijd bij. Dit jaar hebben we met elkaar ook het avondmaal gevierd, de basis van wat we doen. Verder delen de aanwezigen, als zij dat willen, hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. Een van de deelne(e)m(st)ers kwam met de rolstoelbus wat later, als verrassing voor de anderen, omdat zij in een verpleeghuis verblijft. Dit delen met elkaar wordt altijd als een geweldige zegen ervaren.

Ter afronding hebben we met elkaar van een heerlijke broodmaaltijd genoten. Het is goed om elkaar op zo’n dag te ontmoeten en onderlinge relaties te bouwen en te verstevigen. Het geeft vreugde in het hart om elkaar zo te ontmoeten. Als toegift aan de maaltijd zong Ali nog een lied en danste en vlagde Jeanette voor ons. Het was voor allen een gezegende dag.

Schuiven naar boven