Samenkomst Zondag 14 maart

Zondag 14 maart is er om 10 uur een Samenkomst is het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

“Hoewel een zondaar honderd maal kwaad doet, en God hem de dagen verlengt; zo weet ik toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.”

Prediker 8:12

Wij beginnen de dienst met het zingen van enkele liederen, zo kunnen wij ons op Jezus richten en Hem ontmoeten in de dienst.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze God en Heer.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.

Wilt u eens een dienst bijwonen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0642119343

Samenkomst Zondag 21 maart

Zondag 21 maart is er om 10 uur een Samenkomst in het zalencentrum De Ringkant, Hazeweg 1 te Nieuwveen.

” Wentel uw werken op Here, en uw gedachte zullen bevestigd worden”

Spreuken 16:3

Bij aanvang van de dienst zingen wij enkele liederen om de Here ook welkom te heten in de dienst.

Na de mededelingen is er een tijd van lofprijs en aanbidding voor onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Het Woord wordt gebracht door Adri Schuurman.

Na de dienst is er gelegenheid om gezellig koffie te drinken met elkaar en nog wat na te praten.

Wilt u eens een dienst meemaken? Wij hebben voldoende ruimte om ons aan de corona regels te houden.

Wil u het dan aan de voorganger doorgeven, opdat wij er rekening mee kunnen houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorganger de heer A Schuurman. Tel: 0172572781 of 0622443393

Schuiven naar boven